اطلاعات لحظه‌ای: 1400/02/24
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 45,281 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 45,175 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/24
کل خالص ارزش دارائی ها 3,115,944,759,467 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 45,175 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 45,175 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 45,281 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 68,975,552

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

بازارگردان:

تأمين سرمايه اميد

مدیران سرمایه گذاری:

عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي، سيدعلي خسروشاهي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار