اطلاعات لحظه‌ای: 1399/01/08
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 31,194 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 31,121 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1399/01/08
کل خالص ارزش دارائی ها 836,387,169,998 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 31,121 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 31,121 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 31,194 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,875,552

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار