بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/04/23
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 21,968 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 21,918 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/04/23
کل خالص ارزش دارائی ها 374,248,064,431 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 21,918 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 21,918 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 21,968 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 17,075,552

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها