اطلاعات لحظه‌ای: 1398/10/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 24,651 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 24,593 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/10/27
کل خالص ارزش دارائی ها 444,527,234,467 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 24,593 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 24,593 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,651 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 18,075,552

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار