بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/04/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 15,441 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 15,409 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/04/27
کل خالص ارزش دارائی ها 192,224,902,040 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 15,409 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 15,409 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 15,441 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,475,552

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، مازيار فرخي، عبدالله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها