بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/07/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 24,736 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 24,678 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/03
کل خالص ارزش دارائی ها 307,864,870,503 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 24,678 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 24,678 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,736 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,475,552

صندوق سرمایه گذاری زرافشان امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، مازيار فرخي، عبدالله دريابر

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها