بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/02/29
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 24,335 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 24,279 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/29
کل خالص ارزش دارائی ها 312,605,323,663 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 24,279 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 24,279 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 24,335 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 12,875,552

صندوق سرمایه گذاری پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/08/17

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه اميد

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت رهبين

مدیران سرمایه گذاری:

پيمان تاتايي، عبدالله دريابر، احسان عسكري فيروزجائي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

نمودار‌ها